fbpx
Tjimka.nl

Privacyverklaring

De titel zegt het al, hier vind je de privacy verklaring van Tjimka. Lees het rustig door! 


In deze privacy verklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel ik dat doe. Deze privacy verklaring heeft betrekking op de website, Tjimka.nl en gerelateerde websites en diensten.


Tjimka, gevestigd aan Kemphaan 10, 8532 AR Lemmer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Tjimka Bakker
Kemphaan 10 
8532 AR Lemmer 
+31624696925

https://www.tjimka.nl
info@tjimka.nl


Tjimka Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Tjimka. Zij is te bereiken via info@Tjimka.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk

Tjimka verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Tjimka verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • geslacht
 • burgerservicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:

Tjimka verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Tjimka analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Tjimka verwerkt ook persoonsgegevens zoals ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tjimka bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Er wordt een standaard bewaartermijn van 12 maanden gehanteerd.  


Delen van persoonsgegevens met derden

Tjimka deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Tjimka, wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tjimka blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Tjimka jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit wordt alleen gedaan met jouw nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Tjimka gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tjimka gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die jouw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor de uitgebreide verklaring: tjimka.nl/cookies/
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tjimka en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die van jou beschikbaar zijn in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Tjimka.nl. Er wordt zo snel mogelijk gereageerd, binnen vier weken, op jouw verzoek . Tjimka wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

Tjimka neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Tjimka via info@Tjimka.nl

Copyright  2024, Tjimka.nl

>