Bel afspraak voorbereiding | Tjimka | Aimarketingexperts
Tjimka.nl

Vragen ter voorbereiding QuicScan strategie sessie

Hoe Zichtbaar is jouw bedrijf?

Ter voorbereiding van het QuickScan analyse gesprek dat gepland staat, wil ik graag een aantal dingen weten. Ik kan mij dan zo goed mogelijk voorbereiden en jou laten weten waar de mogelijkheden nog liggen om jouw bedrijf beter Zichtbaar te maken.

Over jezelf en jouw bedrijf
Over je website
Jouw doelen

Copyright 2019, Tjimka.nl

>